Επισκευάζουμε καμινάδες όλων των τύπων!

Επισκεύες Καμινάδων για όλους τους τύπους , για την καλύτερη και συνεχόμενη λειτουργία τους χωρίς τον φόβο ανάφλεξης ή αλλου προβλήματος.

Δωρεάν έλεγχος και γνωμάτευση καθώς και μελέτη με υπολογισμό του κόστους για να εχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα.