Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Nominal heat output 8,5 (Holz) / 7,8 (Braunkohle) kW
Thermal output range 6,0-11,1 (Holz) / 5,5-10,1 (Braunkohle) kW
Heat contribution to water –
Efficiency > 85 %
Door frame height 594 mm
Door frame width 417 mm
Total width 480 mm
Total depth 456 mm
Flue pipe diameter 160/180 mm
Door function hinged
Weight 105 (Holz) / 110 (Braunkohle) kg
2nd BImSchV. ✔