• Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Περιγραφή: Πόρτα Ανοιγόμενη με Τζάμι Επίπεδο Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Μέση Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 450x450/510/570 Ονομαστική Ισχύ: 8kw Θερμαινόμενη Επιφάνεια: 40-130m2 Εκπομπή Ρύπων: 0,09% Εκπομπή Σκόνης: 0,016g/m3 Διάσταση Ξύλου: 30cm Ονομαστική Χωρητικότητα: 5,8kg Κατανάλωση Ξύλου: 2,9kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 180mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 160kg
 • Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Περιγραφή: Πόρτα Εξαφανιζόμενη με Σύστημα Cling & Τζάμι Επίπεδο Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 440x450/510/570 Ονομαστική Ισχύ: 8kw Θερμαινόμενη Επιφάνεια: 40-130m2 Εκπομπή Ρύπων: 0,09% Εκπομπή Σκόνης: 0,016g/m3 Διάσταση Ξύλου: 30cm Ονομαστική Χωρητικότητα: 5,8kg Κατανάλωση Ξύλου: 2,9kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 180mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 180kg
 • Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Περιγραφή: Πόρτα Ανοιγόμενη Δίχως Πλαίσιο με Τζάμι Επίπεδο Μονό ή Διπλό Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 450x510 Ονομαστική Ισχύ: 8kw Θερμαινόμενη Επιφάνεια: 40-130m2 Εκπομπή Ρύπων: 0,09% Εκπομπή Σκόνης: 0,016g/m3 Διάσταση Ξύλου: 30cm Ονομαστική Χωρητικότητα: 5,8kg Κατανάλωση Ξύλου: 2,9kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 180mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 160kg
 • Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Περιγραφή: Πόρτα Εξαφανιζόμενη με Σύστημα Cling Δίχως Πλαίσιο με Τζάμι Επίπεδο Μονό ή Διπλό Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 450x450/510/570 Ονομαστική Ισχύ: 8kw Θερμαινόμενη Επιφάνεια: 40-130m2 Εκπομπή Ρύπων: 0,09% Εκπομπή Σκόνης: 0,016g/m3 Διάσταση Ξύλου: 30cm Ονομαστική Χωρητικότητα: 5,8kg Κατανάλωση Ξύλου: 2,9kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 180mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 180kg Βάρος: 185 kg
 • Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Περιγραφή: Πόρτα Ανοιγόμενη Δίχως Πλαίσιο Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 590 x 400/450 Ονομαστική Ισχύ: 6kw Θερμαινόμενη Επιφάνεια: 40-120m2 Εκπομπή Ρύπων: 0,08% Διάσταση Ξύλου: 40cm Ονομαστική Χωριτικότητα: 2kg Κατανάλωση Ξύλου: 2kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 180mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 250mm Βάρος: 170kg Ενεργειακή Κλάση: A+
 • Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Περιγραφή: Πόρτα Ανοιγόμενη Δίχως Πλαίσιο Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 590 x 400/450 Ονομαστική Ισχύ: 6kw Θερμαινόμενη Επιφάνεια: 40-120m2 Εκπομπή Ρύπων: 0,08% Διάσταση Ξύλου: 40cm Ονομαστική Χωριτικότητα: 2kg Κατανάλωση Ξύλου: 2kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 180mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 250mm Βάρος: 205kg Ενεργειακή Κλάση: A+
 • Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Περιγραφή: Πόρτα Ανοιγόμενη Δίχως Πλαίσιο Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 550 x 450 Ονομαστική Ισχύ: 6,5kw Θερμαινόμενη Επιφάνεια: 40-130m2 Εκπομπή Ρύπων: 0,08% Εκπομπή Σκόνης: 0,03g/m3 Διάσταση Ξύλου: 40cm Ονομαστική Χωριτικότητα: 2kg Κατανάλωση Ξύλου: 2kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 180mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 150kg Ενεργειακή Κλάση: A+
 • Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Περιγραφή: Πόρτα Ανοιγόμενη Δίχως Πλαίσιο Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 550 x 450 Ονομαστική Ισχύ: 6,5kw Θερμαινόμενη Επιφάνεια: 40-130m2 Εκπομπή Ρύπων: 0,08% Εκπομπή Σκόνης: 0,03g/m3 Διάσταση Ξύλου: 40cm Ονομαστική Χωριτικότητα: 2kg Κατανάλωση Ξύλου: 2kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 180mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 170kg Ενεργειακή Κλάση: A+
 • Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Περιγραφή: Πόρτα Ανοιγόμενη 2πλευρο Δεξί ή Αριστερό Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 450x450/510/570 Ονομαστική Ισχύ: 8kw Θερμαινόμενη Επιφάνεια: 40-130m2 Εκπομπή Ρύπων: 0,09% Εκπομπή Σκόνης: 0,016g/m3 Διάσταση Ξύλου: 30cm Ονομαστική Χωρητικότητα: 5,8kg Κατανάλωση Ξύλου: 2,9kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 180mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 150kg Ενεργειακή Κλάση: A+
 • Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Περιγραφή: Πόρτα Εξαφανιζόμενη με Τζάμι 2πλευρο Δεξί ή Αριστερό Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 450x450/510/570 Ονομαστική Ισχύ: 8kw Θερμαινόμενη Επιφάνεια: 40-130m2 Εκπομπή Ρύπων: 0,09% Εκπομπή Σκόνης: 0,016g/m3 Διάσταση Ξύλου: 30cm Ονομαστική Χωρητικότητα: 5,8kg Κατανάλωση Ξύλου: 2,9kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 180mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 170kg Ενεργειακή Κλάση: A+
 • Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Περιγραφή: Πόρτα Ανοιγόμενη Δίχως Πλαίσιο 2πλευρο Δεξί ή Αριστερό Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 450x510 Ονομαστική Ισχύ: 8kw Θερμαινόμενη Επιφάνεια: 40-130m2 Εκπομπή Ρύπων: 0,09% Εκπομπή Σκόνης: 0,016g/m3 Διάσταση Ξύλου: 30cm Ονομαστική Χωρητικότητα: 5,8kg Κατανάλωση Ξύλου: 2,9kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 180mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 150kg Ενεργειακή Κλάση: A+
 • Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Περιγραφή: Πόρτα Εξαφανιζόμενη Δίχως Πλαίσιο 2πλευρο Δεξί ή Αριστερό Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 450x510 Ονομαστική Ισχύ: 8kw Θερμαινόμενη Επιφάνεια: 40-130m2 Εκπομπή Ρύπων: 0,09% Εκπομπή Σκόνης: 0,016g/m3 Διάσταση Ξύλου: 30cm Ονομαστική Χωρητικότητα: 5,8kg Κατανάλωση Ξύλου: 2,9kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 180mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 170kg Ενεργειακή Κλάση: A+